Πρόκειται για μια ενεργειακά αυτόνομη και φορητή μονάδα παραγωγής βιοντίζελ. Η συγκεκριμένη κατασκευή έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τα κατεργασμένα τηγανόλαδα σε Καύσιμο-βιοντίζελ. Κατασκευάστηκε για λογαριασμό του Πολυτεχνείου Κρήτης.