Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως από εστιατόρια και επιχειρήσεις που διαθέτουν κουζίνα. Τοποθετείται στην κουζίνα πριν την έξοδο της αποχέτευσης. Ο σκοπός του είναι να διαχωρίζει το νερό από τα λάδια-λίπη προκειμένου το νερό να καταλήξει ‘’καθαρό’’ στην αποχέτευση και να μας δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα λάδια-λύπη για τη παραγωγή βιοντίζελ.