Τα φύλλα εφόσον πλυθούν και κοπούν οι δύο άκρες τους τοποθετούνται όρθια στη σήτα της σκάφης στραγγίσματος. Έτσι καταφέρνουμε να απομακρυνθεί ένα μέρος της αλοίνης που υπάρχει στο εσωτερικό του φύλλου προκειμένου να πετύχουμε τα επιθυμητά ποσοστά.