Το στροφοκόσκινο αποτελεί μέρος βιολογικού καθαρισμού. Τα λύματα εισέρχονται στο εσωτερικό του και εκεί διαχωρίζονται τα στερεά από τα υγρά.