• Η πρέσα αυτή κατασκευάστηκε προκειμένου να απομακρύνει τους χυμούς  από τα μουλιασμένα χαρούπια έτσι ώστε ο χυμός αυτός στη συνέχεια, να οδηγηθεί για βράσιμο. Στη βάση της πρέσας τοποθετείται ένα μεγάλο διάτρητο κυλινδρικό πλαίσιο για να συγκρατεί τα κομμάτια του χαρουπιού όσο η πρέσα πιέζει το υλικό που βρίσκεται στο εσωτερικό του.
  • Η πρέσα αυτή κατασκευάστηκε για να σκίζει ξύλα αλλά και σκληρές ρίζες.  Λόγο του ισχυρού του μοτέρ και της στιβαρής του κατασκευής είναι αξιόπιστο απέναντι σε κάθε είδους ξύλο.
  • Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιείτε προκειμένου να συρρικνώσει τα άκρα των λάβαρων και των κονταριών για τις σημαίες. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, πραγματοποιούνται και οι τρύπες οι οποίες απαιτούνται.
  • Η εταιρία μας έχει κατασκευάσει πολλά διαφορετικά είδη πρέσας για την κατεργασία δερμάτων. Η επιλογή της κατάλληλης πρέσας εξαρτάται από το είδος της κατεργασίας που απαιτείται, αλλά και την ισχύ την οποία χρειάζεται.
  • Πρόκειται για ένα κουρμπαδόρο που χρησιμοποιείται για να τα λάβαρα και τους ιστούς σημαίων. Εύκολα και γρήγορα δημιουργεί τις καμπύλες ανάλογα με την ακτίνα που επιθυμεί ο χειριστής.
  • Εδώ και 40 χρόνια, στην επιχείρηση μας έχει κατασκευαστεί μεγάλος αριθμός καλουπιών που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων.