Τα φίλτρα αυτά τοποθετούνται αμέσως μετά από τη πολτοποίηση. Με τη βοήθεια μιας αντλίας το προϊόν περνάει μέσα από το φίλτρο προκειμένου να διαχωριστούν τυχόν στερεά κομμάτια. Η σίτα στο εσωτερικό τους μπορεί να είναι 10-5-3-1,5mm ανάλογα με το τελικό προϊόν που επιθυμείται.