Η εταιρία μας έχει κατασκευάσει πολλά διαφορετικά είδη πρέσας για την κατεργασία δερμάτων. Η επιλογή της κατάλληλης πρέσας εξαρτάται από το είδος της κατεργασίας που απαιτείται, αλλά και την ισχύ την οποία χρειάζεται.