Πρέσα Συρρίκνωσης Λαβάρων & Ιστών Σημαίας

Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιείτε προκειμένου να συρρικνώσει τα άκρα των λάβαρων και των κονταριών για τις σημαίες. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, πραγματοποιούνται και οι τρύπες οι οποίες απαιτούνται.

Description

Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιείτε προκειμένου να συρρικνώσει τα άκρα των λάβαρων και των κονταριών για τις σημαίες. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, πραγματοποιούνται και οι τρύπες οι οποίες απαιτούνται.