Μεταφορικές ταινίες είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε όλη τη γραμμή επεξεργασίας προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά του Gel από το ένα τμήμα στο επόμενο αλλά και για την απομάκρυνση του απόβλητου. Είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο Inox304 και οι υμάντες από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα.