Η δεξαμενή αναμονής διατίθεται χωρητικότητας 300-600-1000 λίτρων. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο Inox304 και πάχους 1,5mm.   Μπορεί να προστεθεί και ανάδευση εφόσον ζητηθεί. Εκεί μαζεύεται το φιλτραρισμένο προϊόν του gel προκειμένου να οδηγηθεί για συσκευασία και για να τοποθετηθούν τυχόν συντηρητικά.