Οι αποστάτες του πλαισίου τοποθετούνται στη θήκη του μηχανήματος και από εκεί και πέρα η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα. Η μηχανή έχει τη δυνατότητα να τρυπάει έως και περίπου 1200 κομμάτια την ωρα.