Τα άδεια βάζα τοποθετούνται σε ένα περιστρεφόμενο τραπέζι. Από εκεί οδηγούνται αυτόματα στον ταινιόδρομο όπου και γεμίζεται με μεγάλη ακρίβεια το εσωτερικό τους. Τέλος, τα γεμάτα βάζα συγκεντρώνονται σε ένα δεύτερο περιστρεφόμενο τραπέζι όπου και πακετάρονται. Οι ταχύτητες των περιστρεφόμενων τραπεζιών άλλα και της μεταφορικής ταινίας είναι ρυθμιζόμενες και όλο το μηχάνημα λειτουργεί με plc για την όσο το δυνατόν αυτοματοποιημένη λειτουργία του.