Κατασκευάστηκε από της εταιρία μας ο πρώτος εκπαιδευτικός εξομοιωτής εκκένωσης ελικοπτέρου σε περίπτωση πρόσκρουσης στη θάλασσα, τύπου S5-VSP & SCAR. Η εταιρία που μας ανέθεσε το έργο είναι η Νορβηγική EvacSim AS και ο τελικός πελάτης είναι η πετρελαΐκή βιομηχανία Vietsovpetro που εδρεύει στο Vietnam.