Πρόκειται για ένα κουρμπαδόρο που χρησιμοποιείται για να τα λάβαρα και τους ιστούς σημαίων. Εύκολα και γρήγορα δημιουργεί τις καμπύλες ανάλογα με την ακτίνα που επιθυμεί ο χειριστής.