Το μηχάνημα αυτό διαμορφώνει στα άκρα της λαμαρίνας τα κοψίματα που απαιτούνται προκειμένου να στρατζαριστεί και να καρφωθεί επάνω στο καπάκι.