Τα ξύλα τοποθετούνται σε μια κασετίνα και στη συνέχεια οδηγούνται αυτόματα στο σημείο κατεργασίας. Εκεί οι αεραγωγοί ανοίγονται με τη βοήθεια δυο τρυπανιών και στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός εμβόλου το ξύλο απομακρύνεται προκειμένου να συνεχιστεί η παραγωγή.