Κατά την αποφλοίωση αφαιρείται από το φύλλο μεγάλο μέρος απόβλητου. Η μεγάλη αυτή ποσότητα οδηγείται στον κομποστοποιητή όπου και αλέθεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό εδάφους η και για άλλες χρήσεις.