Εδώ και 40 χρόνια, στην επιχείρηση μας έχει κατασκευαστεί μεγάλος αριθμός καλουπιών που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων.