• Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως από εστιατόρια και επιχειρήσεις που διαθέτουν κουζίνα. Τοποθετείται στην κουζίνα πριν την έξοδο της αποχέτευσης. Ο σκοπός του είναι να διαχωρίζει το νερό από τα λάδια-λίπη προκειμένου το νερό να καταλήξει ‘’καθαρό’’ στην αποχέτευση και να μας δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα λάδια-λύπη για τη παραγωγή βιοντίζελ.
  • Το στροφοκόσκινο αποτελεί μέρος βιολογικού καθαρισμού. Τα λύματα εισέρχονται στο εσωτερικό του και εκεί διαχωρίζονται τα στερεά από τα υγρά.
  • Πρόκειται για μια ενεργειακά αυτόνομη και φορητή μονάδα παραγωγής βιοντίζελ. Η συγκεκριμένη κατασκευή έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τα κατεργασμένα τηγανόλαδα σε Καύσιμο-βιοντίζελ. Κατασκευάστηκε για λογαριασμό του Πολυτεχνείου Κρήτης.